E-learning. Rozwiązanie?

Przyczyna

Szybko zmieniająca się gospodarka, rozwój technologii zmuszają do ciągłego uczenia się. Wiedza zdobyta w szkole czy podczas studiów już nie wystarcza. Równocześnie często nie chodzi o nauczenie się czegoś zupełnie nowego, ale o systematyczne uaktualnienie stanu wiedzy z jakiejś dziedziny.

W nieco inny sposób przebiega to indywidualnie, gdy sami szukamy kursów online na interesujący nas temat. Natomiast inaczej wygląda to w firmie, gdzie w sposób uporządkowany musimy zapewnić dostęp do wiedzy kilkuset czy kilku tysiącom pracowników.

Po co nam e-learning w firmie

Jako pracownik działu HR trafiamy na kilka problemów związanych z zapewnieniem wiedzy pracownikom. Zarówno tym wchodzącym do firmy czyli wkraczamy w temat onboarding’u jak i dotychczasowym pracownikom w zakresie zmiany oferty produktów, zmian regulaminów, przepisów, zmiany cennika lub pokazania handlowcom nowych metod sprzedaży.

Jak to zrobić, aby mieć pewność, że zapoznali się z materiałem i go opanowali?

Co zrobić, żeby handlowcy w całym kraju zapoznali się z materiałem?

Kiedy przeprowadzić szkolenie żeby nie przeszkadzało to w normalnej pracy?

A jak przeprowadzić obowiązkowe szkolenie BHP, aby pracownicy opanowali wiedzę, potwierdzili znajomość zagadnień w teście i dostali potwierdzenie przejścia szkolenia?

Odpowiedź

Odpowiedzią na te wyzwania jest e-learning. Umożliwia zapoznania pracowników z informacjami w formie kursów online. Brak konieczności zebrania pracowników w jednym czasie i miejscu jest ułatwieniem dla firmy i w praktyce ogranicza koszty. Każdy może zapoznać się z materiałem w dogodnym dla niego momencie a jednocześnie dla danej grupy pracowników przekaz jest jednolity. Ponadto istnieje możliwość obejrzenia lekcji kilkukrotnie, przewinięcie materiału aby powtórzyć trudniejszy materiał.

Co ważne ujednolicenie przekazu przyśpiesza wprowadzenie do firmy nowych pracowników bez znacznego zaangażowania w to bardziej doświadczonych pracowników. Udaje się również pokonać problem działania np. handlowców na terenie całego kraju. Nie trzeba im organizować zjazdów w wyznaczonych miejscach, wystarczy, że sami online zapoznają się z nowymi technikami sprzedaży, najnowszą ofertą lub informacją o wchodzących na rynek produktach. A za pomocą testu sprawdzi się czy opanowali materiał.

Dla działów HR istotne jest również to, że można skontrolować czy pracownik zapoznał się z całym materiałem i sprawdzić jego stopień opanowania poprzez test. Element kontroli jest również motywujący dla pracowników a w kwestiach np. BHP jest konieczny, aby uznać wypełnienie obowiązku przeszkolenia w tym zakresie pracownika.

Ciągła rotacja

W ostatniej dekadzie prawie we wszystkich badaniach rotacja pracowników w Polsce była najwyższa w Europie lub prawie najwyższa.

W polskich warunkach rotacja następuje i w branży budowlanej, handlu detalicznym, ochronie, usługach nawet w zakładach produkcyjnych co odbija się na ich wydajności, znaczącym ułatwieniem będzie szybkie przeszkolenie pracowników online mając na uwadze, że na wciąż pojawiać się będzie nowa grupa do przeszkolenia.

Przyszłość

Tendencja światowa jest taka, aby dokształcać się, rozwijać kompetencje pracowników. Coraz częściej będzie potrzeba doszkalania pracowników, realizowania tego w formie najbardziej wygodnej dla pracodawcy i pracowników.

Dodaj komentarz