AI i marketing

AI zmienia marketing

Każdego dnia konsumenci wykorzystują aplikacje konsumenckie, które wpływają na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Nie łączą tego z rozwojem sztucznej inteligencji. Natomiast wśród osób zajmujących się marketingiem rośnie świadomość mocy jaką daje wykorzystanie tych narzędzi. Google Maps czy Netflix to jedynie przykłady biznesów gdzie znajdują one zastosowanie.

Wiąże się to z tendencją do spersonalizowania marketingu. Nie atakuje się konsumentów dowolnym przekazem tylko analizuje się czego chcą, czym są zainteresowani. Następnie odpowiada się na ich potrzeby i kieruje do nich komunikat z ofertami tego czego poszukują. Równocześnie związane z tym narzędzia są coraz sprawniejsze, precyzyjniejsze i pozwalają coraz szybciej analizować dane. To wszystko pozwala nie tylko na personalizację oferty dla konkretnej osoby, ale też uzyskanie efektu skali i w krótkim czasie dopasowania oferty dla tysięcy osób.

Zmiany już trwają

Dzięki sztucznej inteligencji kampanie marketingowe będą usprawnione a dotarcie z konkretną marką do zainteresowanych klientów będzie prostsze, szybsze a więc też tańsze.  Nowe wyzwania i narzędzia zmienią również pracę osób zajmujących się marketingiem. Powstaną nowe ścieżki kariery otwarte dla osób potrafiących wykorzystać nowe narzędzia z zakresu AI. Powstaną specjalizacje to oznaczy będą osoby biegłe w posługiwaniu się konkretnymi narzędziami i łączeniu ich dla lepszego przeprowadzenia kampanii reklamowej.

Co więcej jak zawsze przy nowych technologiach wygrają ci, którzy będą potrafili spojrzeć w przyszłość i wyobrazić sobie co będzie za kilka lat. Rozwój dostępnych już teraz narzędzi, tylko powiększy przewagę pionierów nad resztą peletonu.

Konsumenci

Po drugiej stronie są konsumenci, którzy oddają swoje dane i godzą się na coraz mniejszą prywatność, ale w zamian nie chcą być zalewani reklamami i treściami, które ich nie interesują. Potrzebują spersonalizowanej oferty, odpowiadającej ich oczekiwaniom.

Następnym krokiem będzie wprowadzenie tych zasad w ramach działań B2B. Firmy też będą unikały nadmiaru niepotrzebnych reklam nie związanych z interesującymi ich usługami i produktami. Będą skoncentrowane na tym, żeby uzyskać informację o ofercie, która spełni ich oczekiwania i zapewni produkt czy usługę właśnie dla nich. Już teraz osoby z działu HR czy po prostu kadra menedżerska szanują swój czas i chcą rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb a nie potopu nie pasujących do nich ofert.

Z czasem marketerzy zauważą, że to co sami analizowali, prognozowali jak wybór kanałów marketingowych, ilości środków na poszczególne z nich, dopasowanie treści, kolorów itd. będzie określane dzięki wykorzystaniu AI. W nowych warunkach mamy do czynienia z dużymi zbiorami danych na temat konsumentów, które to dane należy poddać analizie i skierować odpowiednią ofertę do wybranych konsumentów. Nie ma tu miejsca na przypadek czy przeczucia, jest analiza danych i twarde wnioski. Jakże istotne to będzie w branżach, gdzie występuje ogromna konkurencja i czas życia produktu może być krótki np. w branży farmaceutycznej. Jak najszybciej dotrzeć z reklamą nowego leku do osób mogących być nim zainteresowanych.

Chatboty

Już teraz chatboty są używane do obsługi klienta, automatycznych odpowiedzi lub sprzedaży. Opierają się w dużym stopniu  na logice rozgałęziającej napędzanej przez ludzi i szeregu instrukcji if-then. Wciąż jednak wymagają aktualizacji. Technologia Chatbot z możliwościami AI może wyeliminować potrzebę konfigurowania i aktualizowania tych reguł przez ludzi.

Komunikacja

Wykorzystanie AI pozwala przetwarzać język naturalny czyli za pomocą technologii następuje przetworzenie znaczenie pytania lub stwierdzenia w sposób naturalny lub wypowiadany na maszynie. Następnie generowana jest prawidłowa odpowiedź lub zalecenie. W ramach uczenia maszynowego można określić, które rekomendacje są pomocne i odrzucić pozostałe. Na podstawie tego chatbot dostosowuje wszystkie przyszłe rekomendacje. Technologia chatbot nie wymaga śledzenia przez użytkownika każdej interakcji i ręcznego dostosowywania reguły.

O tym co dokładnie napisać powie nam strategia treści. Określi co, kiedy i z wykorzystaniem jakich słów kluczy skierować do konsumentów? Uczenie maszynowe znajdzie tu zastosowanie aby lepiej niż człowiek określić jak się komunikować z konsumentami a także za pomocą jakich kanałów.

Reklamy społecznościowe

AI zajmie się także automatycznym umieszczaniem reklam na Facebooku, Google i innych platformach społecznościowych. Zarządzający fanpage znają taki komunikat: „Czy chcesz uruchomić tę reklamę?” Ma ona obraz i tekst z jednego z Naszych postów. Wystarczy budować reklamę z wykorzystaniem zaleceń facebooka i prezentować ją w momencie i w sposób zaproponowany.

Monitorowanie i przeglądy mediów społecznościowych

Media społecznościowe są zalewane coraz większą ilością treści. Nie zawsze wysokiej jakości, ale jednak jej analiza pozwala poznać preferencje konsumentów. AI pomoże monitorować treści i je recenzować. Jest to ogromne ułatwienie dla mniejszych podmiotów. Recenzje są dla ich biznesu bardzo istotne a ich obsługa przez pracowników nastręcza wielu trudności od strony logistycznej, poświęconego czasu i jakości wykonania tej pracy.

Korespondencja

Jednym z ciekawych rozwiązań jest Rasa.io. To platforma e-mail, która tworzy zautomatyzowane spersonalizowane treści w biuletynach. Każdy biuletyn jest wysyłany w określonym czasie dla każdego odbiorcy. Następnie program uczy się, które linki klika użytkownik, i ostatecznie dostosowuje linki zawarte w przyszłych biuletynach na podstawie tych informacji. Tak więc każdy wysyłany przez niego newsletter może się różnić od innych w zależności od tego do kogo jest skierowany. To następny krok w personalizacji przekazu. Znów uderzające jest to, że personalizacja przekazu dla jednej osoby nie wyklucza uzyskania efektu skali i “obróbki” danych dotyczących tysięcy osób.

Nowy biznes w służbie starego biznesu…

Ciekawym przykładem zastosowania nowych rozwiązań w tradycyjnym biznesie jest współpraca Persado z JP Morgan Chase w zakresie tworzenia treści dla reklam społecznościowych przy użyciu technologii przetwarzania i generowania języka naturalnego. Obecnie obie firmy rozwijają dotychczasową współpracę i używają sztucznej inteligencji do pisania treści także w innych kanałach.

Przyszłość

Podsumowując. W marketingu dokonuje się właśnie rewolucja. Pojawiła się potrzeba personalizacji treści trafiających do potencjalnych klientów. Chcą tego zarówno konsumenci zmęczeni nadmiarem reklam jak i firmy zainteresowane bardziej efektywnym dotarciem do preferowanej przez nich grupy docelowej klientów.

Osoby odpowiedzialne za marketing mają więc coraz więcej narzędzi do wyboru, co przyśpiesza ich działanie, pozwala zoptymalizować koszty i uniknąć osłabienia przekazu poprzez skierowanie go do nieodpowiedniej grupy osób. Jak ktoś powiedział “nie sprzedajemy mięsa wegetarianom”.

Co najważniejsze uzyskana przez nich przewaga nad innymi uczestnikami rynku będzie się powiększać. Wygrają ci, którzy będą potrafili wyobrazić sobie jak ten rynek rozwinie się w następnych latach. Czeka nas więc coraz więcej spersonalizowanych treści, walka o dotarcie do konkretnej grupy zainteresowanych danym produktem, konsumentów i przejście pewnych wzorów z rynku B2C na rynek B2B.

Dodaj komentarz