Automatyzacja raportowania

Raportowanie w firmie jest istotne dla podsumowania wyników firmy, sprawdzenia jak realizowane są zadania postawione przed poszczególnymi działami i ma umożliwić Zarządowi dokonanie rzetelnej oceny sytuacji firmy.

Proponujemy automatyzację raportowania dotyczącą:

  • raportowania danych sprzedażowych firmy,
  • zestawienia kosztów i przychodów wraz z wizualizacją w formie wykresów,
  • automatyczne generowanie danych księgowych,
  • analizowanie działania floty handlowców,
  • wizualizację oraz raportowania stanów magazynowych,
  • predykcję zapotrzebowania zmian stanów magazynowych z wykorzystaniem BIG DATA oraz DEEP Learning
  • wykonanie prognoz finansowych.

Zaproponowane narzędzia mają zebrać dane,przedstawić je w atrakcyjny graficznie sposób i pokazać jak na podstawie posiadanych danych prognozujemy wyniki firmy w przyszłości.

Realizacja w trzech fazach

Po pierwsze zbierzemy od Klienta informacje na temat źródeł danych,

Następnie opracujemy narzędzie przeprowadzające automatyzację w zakresie zbierania danych i generowania raportów.

Przeprowadzimy wizualizację danych przy użyciu Power BI/Excel.

  • Przy realizacji zadania uwzględniamy kwestie praw autorskich oraz ochrony danych.
  • Przeprowadzamy również szkolenie z wykorzystania narzędzi, które oferujemy.