E-learning. Rozwiązanie?

Przyczyna Szybko zmieniająca się gospodarka, rozwój technologii zmuszają do ciągłego uczenia się. Wiedza zdobyta w szkole czy podczas studiów już nie wystarcza. Równocześnie często nie chodzi o nauczenie się czegoś zupełnie nowego, ale o systematyczne uaktualnienie stanu wiedzy z jakiejś dziedziny. W nieco inny sposób przebiega to indywidualnie, gdy sami szukamy kursów online na interesujący […]

Wyznaczanie celów w biznesie, krótko i długoterminowych

Zarządzanie przez cele W każdej firmie konieczne jest określanie celów krótkoterminowych i długoterminowych wokół, których ogniskuje się uwaga kadry zarządzającej i pracowników. Podstawy teoretyczne w tym zakresie przedstawił w 1954 roku Peter Druckner jako zarządzanie przez cele – Management by Objectives (MBO). Druckner zakładał, że każdy projekt powinien spełniać następujące kryteria: tworzyć wartość, być zgodnym […]