Nasz podstawowa oferta dla Microsoft Power BI

Power BI umożliwia zbieranie danych z wielu źródeł, analizować je a następnie pokazywać wyniki w formie raportów, które możesz zobaczyć sam lub udostępnić Zarządowi lub współpracownikom.

Oferujemy pełen zakres usług doradczych związanych z wykorzystaniem Microsoft Power Bi do analizy i wizualizacji informacji.

Stosowane przez nas rozwiązania pozwalają:

 • wykorzystać jakiekolwiek dane – od tych z arkusza w **Excelu** po te z usług pokroju Google Analytics czy MailChimp,
 • przygotować źródła danych, które nie są dostępne w samym panelu Microsoft PowerBI w ramach naszych wdrożeń z Business Intelligence,
 • stworzyć przejrzyste raporty, pozwalające wyciągnąć wnioski niewidoczne przy analizie danych z jednego źródła,
 • dostosować się do źródeł informacji w Twojej firmie (nic nie zmieniasz),
 • współdzielić raporty,
 • analizować raporty przy użyciu urządzeń mobilnych.

Naszym Klientom proponujemy dwa modele współpracy:

1. Wdrożenie – wprowadzenie rozwiązania w Waszej organizacji opartego o Microsoft Business Intelligence oraz/lub Microsoft Power BI spełniające wszystkie ustalone wspólnie wymagania.

2. Raportowanie w modelu outsourcingu – w ramach abonamentu udostępniamy Klientom wszystkie konieczne raporty i dashboardy w ramach usługi PowerBI w tym:

 • przygotowanie wszystkich potrzebnych narzędzi business intelligence do zbierania i analizy danych,
 • prace związane z utrzymaniem sprzętu i oprogramowania,
 • consulting w zakresie analizy i interpretacji uzyskiwanych danych oraz KPI.

Zapewniamy również:

 

Trzy najważniejsze zasady naszych wdrożeń to:

 • bezpieczeństwo danych,
 • wygoda w obsłudze narzędzie,
 • możliwość wyciągnięcia wniosków niewidocznych na poziomie danych z pojedynczych źródeł.

Przy realizacji wdrożeń kierujemy się zasadą indywidualnego podejścia do klienta. Stąd też proponujemy wspólną analizę potrzeb Państwa firmy.

 

Przykład naszego raportu PowerBI