Analizy finansowe

W ramach wykonywanych modeli finansowych sprawdzamy opłacalność inwestycji oraz pomagamy wybrać najlepsze oferty.

Mamy doświadczenie w realizacji dynamicznych modeli, które są nie tylko czytelne, ale też pozwalają sprawdzać różne warianty w zależności od zadanych wartości.

tRZY ROZWIĄZANIA

Proponujemy trzy rozwiązania w zależności od tego jak bardzo zaawansowany ma być model i jakie funkcje ma posiadać. W trzecim modelu uwzględniamy coraz popularniejszy machine learning, którego zastosowanie może przynieść przewagę konkurencyjną firmie.

Prosty Model finansowy przygotowany w Excel’u

 

Dodatkowo proponujemy prognozę finansową wraz z arkuszem z uproszczonym sprawozdaniem finansowym zawierającym Rachunek Zysków i Strat, Bilans oraz Cash flow.

ZINTEGROWANY ZE ŹRÓDŁEM DANYCH SPRZEDAŻOWYCH

 

Wykonany w Excel z benchmark automatycznym, wraz z prognozą finansową oraz z arkuszem z uproszczonym sprawozdaniem finansowym zawierającym Rachunek Zysków i Strat, Bilans oraz Cash flow.

WYKORZYSTANIE BIG DATA oraz machine learning

 

Narzędzie machine learning służy do prognozy sprzedaży oraz określenia zapotrzebowania na produkty na podstawie analizy dotychczasowych wyników. Poza tym zawiera on również elementy z poprzednich dwóch produktów (model finansowy).