Nowa edukacja

Życie a szkoła

Nowoczesne technologie otaczają młodych ludzi już od wczesnego dzieciństwa. To z czym mają kontakt w czasie wolnym czyli smartfony, tablety, laptopy rzadko towarzyszy im w szkole. Wykorzystanie aplikacji czy coraz bardziej znacząca rzeczywistość wirtualna, to wszystko jest daleko od szkoły i systemu nauczania.

Jeśli dodamy do tego problem z przekazywaniem wiedzy praktycznej przez teoretyków na uczelniach, to widzimy, że dzisiejszy świat edukacji formalnej jest daleki od potrzeb młodych ludzi i rynku pracy.

Wykorzystanie nowych technologii w procesie nauczania staje się więc koniecznością i na tym etapie pojawiać się będzie w formie e-learningu dla zainteresowanych zdobywaniem wiedzy a nie normą w tworzonym przez państwo systemie edukacji. Pewnymi wyjątkami są tu Korea Południowa i Finlandia.

Jednocześnie coraz częściej w nauczaniu uniwersyteckim pojawia się potrzeba wykorzystania nowoczesnych technologii i przekazywania wiedzy za pomocą e-learningu. Umożliwia to powtarzanie wiedzy, utrwalanie jej, swobodny dostęp do niej online lub offline oraz przekazywanie wiedzy praktycznej, która ciągle jest aktualizowana.

Co nowego?

Wśród technologii wchodzących do edukacji można wymienić sztuczną inteligencję, analizę Big Data, rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość czy przetwarzanie w chmurze. Doprowadzi to na przestrzeni najbliższych lat do zdecydowanych zmian w oczekiwaniach wobec systemu edukacji. A skoro nie będzie on wystarczająco szybko się zmieniał, pojawią się rozwiną się możliwości uzupełniania wiedzy samodzielnie.

Postaram się pokrótce scharakteryzować kilka zjawisk dotyczących zmian w nauczaniu jakich się spodziewamy w najbliższych latach.

Wykorzystanie nowych narzędzi.

Nadal potrzebny będzie kontakt z człowiekiem jako pewna luksusowa forma nauczania nawiązująca do relacji mistrz uczeń. Jednocześnie szeroko stosowane będzie wykorzystanie w procesie nauczania aplikacji mobilnych, tabletów i laptopów. Wzbogaci to możliwości edukacyjne dzięki materiałom, które na tych urządzeniach można oglądać jak filmy, prezentacje, ilustracje czy przeprowadzać webinary.

Wprowadzenie kursów online powoduje również możliwość zdobywania wiedzy w różnych miejscach niekoniecznie w klasie. Jest też szansą na stworzenie impulsu do poświęcenie wolnego czasu na zdobywanie nowych umiejętności.

Nauka na żądanie

Elastyczne formy nauczania staną się normą. Umożliwi to nie tylko łączenie różnych zagadnień, ale również dostosowanie miejsca i czasu do zdobywania wiedzy w najdogodniejszych okolicznościach. Pozwala to również na naukę w swoim tempie, z możliwością powtarzania materiału kiedy uznamy to za potrzebne i wracanie do trudniejszych zagadnień jeśli ich nie rozumiemy.

Natomiast w klasycznym nauczaniu tempo dyktuje nauczyciel a słabsi uczniowie spowalniają całą klasę. Trudniej jest również zajmować się w szkole tym co najbardziej nas interesuje.

Personalizacja procesu nauczania

Na pomoc uczniowi przyjdzie sztuczna inteligencja. Dzięki poznaniu historii jego nauki, jej analizy i stwierdzeniu jakie są jego mocne strony, znajdziemy się już o krok od personalizacji nauczania z programem dopasowanym do potrzeb konkretnego ucznia. Poza tym wyobraźmy sobie jak różne ścieżki nauczania powstaną, jeśli każdy z nam pozna inne kursy, wykorzysta inne aplikacje i łącznie będzie miał swój niepowtarzalny bagaż doświadczeń i wiedzy.

W sierpniu 2019 r. Google ogłosił wydanie nowej wersji aplikacji edukacyjnej Socratic opartej na sztucznej inteligencji. Umożliwia ona uczniom zadawanie pytań w formie głosu lub obrazu. Aplikacja wykorzystuje algorytmy do znalezienia odpowiedzi w Internecie, dzięki czemu uczniowie mogą zrozumieć trudne dla nich pojęcia.

Wykorzystanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji umożliwi śledzenie postępów ucznia, informowanie nauczyciela o problemach ucznia w opanowaniu danej porcji materiału czy personalizację procesu nauczania.

Praca nauczyciela

Dzięki nowym rozwiązaniom ułatwione będzie wykonywanie przez nauczyciela powtarzalnych zadań jak ocena projektów czy zadań. Spowoduje to też ujednolicenie metodologii oceny ucznia co powinno pozytywnie wpłynąć na relacje na linii nauczyciel uczeń. Ponadto szybkie zdiagnozowanie, że dany uczeń ma problemy z opanowaniem materiału spowoduje szybką reakcję i zapobiegnie powiększaniu się zaległości.

Ciekawsza nauka

Technologie typu Virtual Reality i Augmented Reality stworzą dla ucznia stymulujące wizualnie środowisko, które sprawi, że uczenie się będzie bardziej interesujące. Wyobraźmy sobie możliwość zobaczenia Himalajów czy azteckich piramid Teotihuacan z wykorzystaniem tej technologii. Już teraz wykorzystuje się te technologie do wirtualnych wycieczek terenowych, stosuje się sceny 360 ° i pokazuje obiekty 3D.

W ten sposób taki sam dostęp do wiedzy uzyskają osoby zarówno z dużych jak i zupełnie małych ośrodków. Interesujące jest także wykorzystanie technologii VR / AR do wizualizacji elementów ludzkiego ciała podczas uczenia studentów medycyny.

Inteligentne środowisko nauczania

Przyszłość edukacji to wykorzystanie rozwiązań opartych na Internecie przedmiotów (IoT) czyli wykorzystaniu inteligentnych urządzeń do doskonalenia umiejętności i personalizacji zdobywania wiedzy.

W tym wypadku istotne jest uzyskanie wiedzy na żądanie, tam gdzie chcemy i wtedy kiedy chcemy. Sprzyja to wzrostowi zaangażowania uczniów i szukania dziedzin, które ich szczególnie interesują. Pozwala też na lepsze zarządzanie czasem i optymalizację procesu nauczania.

Przyszłość.

Dynamiczny rozwój e-learningu, wykorzystanie nowych technologii, w coraz większym stopniu będzie zmieniało sposób zdobywania wiedzy. Rośnie pokolenie, dla którego laptop, tablet, smartfon tak samo naturalne jak temperówka, ołówek i cyrkiel dla ich rodziców i dziadków.

Edukacja bardziej niż kiedykolwiek będzie ukierunkowana na potrzeby i zdolności konkretnej osoby i rozwinięcie jej w najlepszym dla niej kierunku.

Dodaj komentarz