O mnie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki Międzynarodowe Ekonomiczne oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im Leona Koźmińskiego na kierunku Prawo.

Swoją karierę w Polsce rozpoczął w 2008 roku w TVN S.A. gdzie miał okazję pracować przy projektach internetowych związanych z rynkiem VoD.

W 2009 roku pracował dla grupy kapitałowej aktywnie rozbudowując portfolio usług świadczonych w Internecie. poprzez proponowanie nowych projektów oraz nadzór nad ich realizacją doprowadzeniem do komercjalizacji.

Marcin Mazur

W latach 2010 – 2012 pracował jako dyrektor inwestycyjny dla funduszu inwestycyjnego Supernova IDM Fund S.A. (private equity) przy analizach projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenia due dilligence oraz działań z zakresu nadzoru właścicielskiego gdzie miał okazję nabyć unikalną wiedzę od doświadczonych managerów i w najważniejszych obszarach biznesowych.

Swoją wiedzę i umiejętności jako manager miał okazję sprawdzić między innymi w 2011 wdrażając w życie jeden z własnoręcznie opracowanych biznes planów w życie poprzez pozyskanie inwestora oraz uruchomienie startup’u z branży usług finansowych. Doprowadził spółkę do break-even prowadząc kampanie marketingowe oraz dział sprzedaży osiągając łączne przychody przekraczające ponad dwa miliardy złotych nigdy nie otrzymując skargi od kontrahenta. Więcej szczegółów dostępne pod tym adresem.

Zrealizował również między innymi następujące projekty :

  • dla Orange S.A. prowadził i utrzymywał aplikację dostępną na ponad 1 000 000 dekoderów telewizyjnych przez cztery lata
  • dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego platformę e-learnig w ramach projektu dotowanego z Funduszy Europejskich.
  • dla polskiego operatora płatności internetowych szereg landing page dla operatów telefonii komórkowej zintegrowanych z systemem marketing automation (Sales Manago)
  • szereg projektów związanych z pozyskaniem finansowania łączna wartość ponad 260 mln PLN w postaci kredytów bankowych, dotacji unijnych oraz relacji inwestorskich

 

Obecnie działa jako niezależny freelancer oraz lider małych zespołów dostarczając dopasowane rozwiązanie do potrzeb klientów w postaci:

Projektów z zakresu usług finansowych (portfolio dostępne tutaj)

  • analiz finansowych na potrzeby oceny opłacalności inwestycji (178 modeli finansowych) 
  • outsourcing’u CFO
  • wdrażanie automatyzacji raportowania

 

II. Realizacji projektów stricte internetowych w postaci projektowania oraz tworzenia stron internetowych dla biznesu

Realizował między innymi