Zrealizowaliśmy platformę e-learnig na potrzeby realizacji projektu realizowanego przez UKSW i finansowanego ze środków Unijnych.

 

Platforma e-learning jest dostępna pod tym linkiem

“Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-220 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 02.08.00-00-0018/17-00)

Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2019

Całkowita wartość projektu: 28 894 544,68

Dofinansowanie projektu z UE: 24 352 322,25

 

Szczegóły projektu na stronie stworzonej przez UKSW tutaj