Excel w praktyce: model finansowy

    Podczas kursu wyjaśnione zostaną pojęcia biznes plan i model finansowy. Będzie można się dowiedzieć do czego służą przedsiębiorcy i jakie zachodzą relacje między tymi narzędziami. Pokazana zostanie rola modelu finansowego w biznes planie oraz w relacjach inwestorskich.