OPRACOWUJEMY PROGRAMY MOTYWACYJNE

Rozwiązujemy problemy firm tworząc systemy motywacyjne zwiększające efektywność ich pracowników w tym kadry zarządzającej.

Wykorzystujemy sprawdzone rozwiązania dzięki, którym powstające systemy są precyzyjne, oparte o jasne reguły premiowania obowiązujące u naszych klientów.

Systemy premiowe oraz bonusowe mogą uwzględniać następujące podziały

Ze względu na beneficjenta:

 • programy skierowane do zarządu i ścisłego kierownictwa firmy,
 • dla handlowców z działu sprzedaży,
 • dla handlowców  z działu zakupów,
 • dla pracowników obsługi klienta,
 • dla pozostałych pracowników.

Ze względu na rodzaj świadczenia:

 • oparte na akcjach bądź udziałach,
 • pieniężne,
 • rzeczowe.

Zaletami naszych programów jest skierowanie ich do różnych grup pracowników oraz stosowanie różnych świadczeń w zależności czy jest to pracownik działu zakupów, działu sprzedaży czy też przedstawiciel kadry zarządzającej zainteresowany posiadaniem akcji bądź udziałów w firmie.

Przygotowując systemy premiowe i bonusowe

zwracamy uwagę na kilka elementów

Programy dla zarządu i ścisłego kierownictwa firmy mogą być rozliczona na podstawie ogólnych wyników firmy. Osoby na stanowiskach kierowniczych maja wpływ na całość wyników firmy i do oceny ich efektywności można posłużyć się standardowymi miarami:

 • zysk netto,
 • EBITDA,
 • zysk operacyjny.

Przy przygotowaniu programu motywacyjnego należy pamiętać o przekształceniach organizacyjnych jednostki (fuzje, przejęcia) mających wpływ na wyniki, a niekoniecznie zwiększającymi wartość dla dotychczasowych właścicieli

Dla handlowców z działu sprzedaży należy konstruować systemy premiowe w oparciu o realizowana przez nich marżę.

Bardzo istotne jest opracowanie systemu liczenia efektywnej marży na transakcjach realizowanych przez dział sprzedaży, oczyszczone z efektów działań, na które dział sprzedaży nie ma wpływu (typu dynamiczne zmiany cen rynkowych, długi okres obrotu towaru w ramach firmy).

Przy premiowaniu handlowców z działu zakupów obowiązują takie same zasady jak przy dziale sprzedaży, dodatkowo w pewnych branżach można się odnieść do efektywności zakupów porównując ją z dostępnymi notowaniami giełdowymi (np. zakupy stali lub innych notowanych na giełdach surowców).

Pracownicy obsługi klienta powinni być wynagradzani dodatkowo na podstawie badań satysfakcji z obsługi, efektywności obsługi reklamacji oraz kosztów tej obsługi. Do prawidłowego ustalenia i przygotowania parametrów programu konieczna jest szczegółowa analiza, oferowana przez nas, dotychczasowych działań w ramach działu obsługi klienta.

Oferujemy również analizy i rozwiązania dostosowane do konkretnych branż, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta oraz dostępności danych.

We współpracy z kancelarią prawną oferujemy kompletną obsługę programów motywacyjnych opartych na akcjach lub udziałach.

Usługi obejmują przygotowanie odpowiednich uchwał statutowych organów spółki, podział akcji pomiędzy pracowników, przygotowanie ofert, umów objęcia, jeśli potrzeba to dokumentów akcji, umów z domem maklerskim oraz na kolejnym etapie wprowadzenia akcji do obrotu publicznego.